Ditt seilprosjekt

Fram XVIII

Prosjekt Fram XVIII

Fram XVII har trent 3 ganger i uken siden tidlig april. Nå er båten lesset opp for sin første regatta i Middelhavet i begynnelsen av juni. With Marine har levert hele seilgarderoben med North Sails. Riggeverkstedet har levert all løpende rigg i topp racing kvalitet og seilloftet er involvert med diverse trekk, finurlige tilleggsdetaljer på de nye seilene, samt service og vedlikehold. Christen With er lagets seilmaker og Coach, samt reserve. Et viktig prosjekt for With Marine forretningsmessig, men også som en læreplattform. Alle våre prosjekter bruker vi til å oppdatere og heve våre kunnskaper i tillegg til å bistå prosjektet.

1. Mastetrim

Det første vi sjekker er mastetrimmen. Dessverre var det litt lite vind, men masta skal stå i lite vind også. Det spesielle på en Club Swan 50, er at for å få nok kraft i storseilet og optimal spalte, skal masta faktisk falle til le på midten. Dette er noe Soling, Melges og Star-seilere kjenner fra før. De er alle fokkebåter med litt lite kraft i seilene i lite vind. På Fram slakkes mellom- og undervant slik at masta kan falle til le. I helt lite vind har karbonfibermasta så stor egenstivhet at dette ikke skjer. Det var en viktig oppdagelse nå i helgen som fører til flere tiltak og hensyn. Dette sjekkes ved at man med et godt kamera fotograferer båten rett bakfra for deretter å legge en rett strek på bildet.

2. Nye seil

Alle seil må også sjekkes. Her har vi storseilet som er avbildet for videre digitalisering for å finne frem til tall på dybden, dybdens plassering, inngangsvinkel, utgangsvinkel og mye mer - i 3 høyder. Etter hvert vil vi ha en database med bilder hvor vi har lagret "beste fasong" av alle seil. Dette er et enormt arbeide som vi bare så vidt har startet på.

3. Rorvinkel

Med doble ror er det viktig at lo ror gir så lite motstand som mulig. Her snakker vi justering av spissingen slik man gjør på en bil, bare at det blir mer komplisert på en båt pga forskjellig krengning og forskjellig trykk/rorvinkel på le ror i forhold til farten gjennom vannet. Vi vurderer å måtte justere for forholdene, men prøver i første omgang med en gjennomsnittlig innstilling - vi har nok variabler å holde rede på som vi har. Bildet under viser perfekt setting for disse forholdene.

4. Avanserte analyser

Om bord i Fram sitter et avansert instrumentsystem, BG H5000. Sensorer måler vindretning, vindhastighet, båthastighet gjennom vannet, krengning, trim (hvor dypt eller høyt baugen ligger), posisjon med GPS og forstagstramming. Dette går inn i en datamaskin som da kan regne ut enda flere parametere. Under seilas logges all informasjon i en fil. Denne logg-filen kan senere tas ut, "vaskes" og brukes til analyse. Vi har brukt dette mye til å justere kalibreringen av instrumentene og sjekke fart og høyde på kryss og lens.