Smidig og enkel seiling, uten problemer er målet for alle.

Høsten er her og våre kunder i og rundt Østfold avslutter en seilferie med mye sol og fantastisk seiling. Vårt team i Drøbak,  står klare for å assistere eksisterende og nye kunder videre i deres seilprosjekt.

With Marine - Drøbak
Uansett om du er en ivrig konkurranseseiler, turseiler eller planlegger neste langtur så er vi der for at ditt seilprosjekt blir akkurat som du håper det skal bli. Med vår unike lokasjon, i Drøbaksundet rett ved Heitmann Marin, så vil vi kunne hjelpe seilere fra Oslo til svenskegrensen på en effektiv måte.
Teknisk samspill
Seil, Rigg og utstyr på en seilbåt består av flere ulike tekniske komponenter som sammen skal harmoniseres og tilpasses for å gi mannskapet best mulig seilopplevelse. En båt kan gå fra å være treg, vanskelig og håndtere og «tungseilt» til å føles smidig og enkel å ha med å gjøre.

I denne artikkelen vil vi gå nærmere in på:
- Dekkslayout
- Riggtrim
- Akterstagstramming
- Rullesystem
Antal V-cam avlaster


Dekkslayout:

Hver sommer begir mange seilere seg ut på sin viktigste tur, nemlig sommerferien. Båten er pakket og klar for sommerferie og det trimmes og justeres for å komme seg på god måtte fra Oslofjorden til området rundt Marstrand eller Kristiansand, og opp igjen. Mange er avhengig at båten kan håndteres med få hender, da enten barna er på egne eventyr, eller det faste mannskapet ikke er med.
Det finnes mange muligheter for å forandre dekkslayout slik at håndtering av båten enklere kan seiles med kun 2 personer i mannskapet.

Noen alternativer for å forenkle livet ombord:
• El-vinsj til fall
• Code 0
• Gennaker på strømpe
• Lazy bag
• Rullemast
• Selvslående fokk

Dette er noen eksempler, og det finnes mange flere små og store ting man kan gjøre, men det viktigste er å lage en god prioriteringsliste slik at prosjektet blir håndgripelig og innenfor rammene man setter seg. Vår jobb er å finne den beste løsningen, slik at du opplever tydelige forbedringer.

Nedriggsesongen er i gang i Drøbak, Asker og Sandefjord

Riggtrim:

Riggtrim er viktig for både en masts levetid og båtens seilegenskaper.
De fleste cruisingbåter har masta plassert på dekk med bakovervinklet salingshorn.
På 80 og 90 tallet så var det vanlig å lage såkalte keel step, altså at masta går igjennom dekk og hviler på kjølen. Salingshornene er rette og forstaget går hele veien til toppen av masten. Dette kalles mast head rigg.
Med mange ulike typer av rigger og vant, kreves det spesiell kompetanse for å få trimmet riggen optimalt.
With Marine sørger for at vi ser på helheten av den aktuelle riggen. Er det behov for justering av mastefot i bunn, Endring av akterstag, sjekkstag, babystag for å sikre så at masta ikke pumper. I tillegg sørger vi for at vi får tilstrekkelig stramt forstag.
Vi sjekker og justerer  diagonalene, slik at vi får riktig pre-bend på masten, og riktig strekk i forstaget.  
Eksempel på falltvinn

Rullesystem:

På de fleste båtene i dag så sitter det montert ett rullesystem til forseilet. Det finns flere ulike produsenter og typer av system som har ulik livslengde og servicemetoder.
Noen systemer har kulelager som skal rengjøres og smøres regelmessig for å fungerere optimalt og oppnå bedre livslengde. Det finnes også systemer der lager ikke kan smøres da de er lukket konstruksjon. Vi støter på flere tilfeller der disse systemene med lukkede lagere oppleves trege og «seige». Dette fører til at seilet blir vanskelig å rulle inn på en enkel og trygg måtte. I verste fall så kan det lede til falltvinn der fallet snor seg rundt forstaget i toppen og ødelegger wiren. For å vare sikker på at wire er ok for fortsatt seiling så anbefales sterkt at det gjennomføres en jevnlig riggsjekk. Dette er noe With Marine assisterer med, etter sjekk så sendes en PDF rapport over til kunde sammen med en vedlikeholdsplan.

Det bør gjøres en større service på systemet etter 10-15 år. Dette betyr å  få det inn på verksted for å gjennomføre service og kanskej skifte forstagswire/rod.

Akterstagstramming

Bamar BTM 10
Det finnes mange båter som mangler muligheten for å stramme akterstaget.
Dette kan lede til problemer med rullesystemet over tid.
Om forstaget blir for slakt og står og pumper kan det lede til havari av rullesystemet.
I tillegg så vil et forstag som ikke er stramt påvirke seilegenskapene negativt på kryss da vi får en dårlig inngang på forseilets form.  
For å motvirke dette  monterer vi ofte en akterstagstrammer. Her finner vi løsningen som passer båt, rigg og mannskap.
- Mekanisk, med vinsjhåndtak
- Mekanisk med taljeutveksling
- Hydraulisk

Så for å forbedre seilopplevelsen, og forhindre at ting går i stykker så hjelper vi deg gjerne og
kommer med forslag på forbedringer på rigg og utstyr. Vi kaller det et seilprosjekt. Ditt seilprosjekt.
Sammen forbedrer vi båten din, slik at neste seilferie blir en ren seilglede med maks fart og uten friksjoner.

For mer info vedr mulighetene for deg å serva og ta vare på riggen i vinter, gå til vår artikkel "Riggservice - forleng levetiden og øk seilgleden" fra 2019 der dette er beskrevet mer i detalj.

Fyll inn så kommer vi snart tilbake til deg.

Vi tar gjerne i mot spørsmål angående ditt seilprosjekt. Det kan være alt fra å holde liv i gamle seil, seil du er glad i som begynner å miste litt "trøkk". Eller det kan være du ønsker å se på helt nye seil, eller løsninger som vil gjøre livet ombord bedre og smidigere. Bonusen er selvfølgelig en raskere båt. Spør oss også gjerne om rigging og dekkslayout. Det finnes gode løsninger på det meste.
Vi bidrar gjerne.

Tusen Takk!
Feil! Prøv igjen.