Ditt seilprosjekt

Dehler 30 OD

Prosjekt Dehler 30 OD

Dette er en båttype som i likhet med Sun Fast 3300 , er bygd for det sterkt økende shorthanded markedet. En analyse av våt flate, skrogfasong i forhold seilareal etc. viser at også denne er konstruert for kortere havseilas i kystnære farvann med mye kryss. Det relativt store seilarealet tror jeg vil sikre både gode kryssegenskaper i lite vind, så vel som at den raskt vil komme opp og plane på slør og og lens. Det gjør båten interessant i det norske markedet.

Det spesielle med Dehler 30 OD er at den blir presentert og markedsført som en entype-båt med klasseregler som bestemmer «alt». Det gir en mengde fordeler. Båtene blir like og kunnskapsoverføring lettere (de mindre erfarne kan kopiere det de mer erfarne gjør), prisen blir gjerne rimeligere forsamme kvalitet, alle får nærmest lik rating når det seiles NOR Rating/ ORC og ikke klasse. Ulempen er imidlertid at noen av valgene man har tatt innenfor klasseregelen, ikke er gunstige i henhold til måleregelen vi bruker, NOR Rating/ ORC.

Går man inn i ORC sin database, ser vi imidlertid at det er mange Dehler 30OD som har fått seg ORC målebrev. Den Franske «Replay» har målt inn, men deaktivert sin Code55 (klasseseil). Likeså de neste 6 båtene med siste ORC målebrev. De fleste har lagt inn en Code 75 som ikke gir tillegg.
Bakgrunnen for dette, er at disse flate Codeseilene i dag har blitt relativt kostbare, målt i rating.

Dette er eneste endring jeg finner nødvendig for å optimalisere båten til NOR rating/ ORC. Veien tilbake til klassebåt blir således kort for de som vil sette båten på en henger og dra ned til Tyskland for fantastisk artig klasseseiling.

I og med at man tar vekk båtens Code 55, vil man trenge en dyp og lett fokk for kryss i lite vind. Jeg anser imidlertid dette som et fullverdig krysseseil i lite vind, takket være det relativt store fortriangel som gir plass til en stor fokk.

 

North Sails er sterkt involvert i klassen allerede med snart 100 seil bygd. Her er mer informasjon om one design seilene,
https://order.northsails.com/classes/dehler-30/?v=c2f3f489a005https://order.northsails.com/classes/dehler-30/?v=c2f3f489a005

Giovanni Sanfelice

Den talentfulle seildesigner, Giovanni Sanfelice fra Italia er sjefs-designer for alle seil til Dehler 30OD og også ORC ekspert. Som kjent er ORC-regelen stor i Italia.

Dette er slik vi i With Marine AS og North Sails jobber. Det krever systematikk og hardt arbeide, men gir resultater.
Det kan legges på mange nivåer. Hvis du ønsker bedre fart og lærdom, ta kontakt.