Say hello to Helix

Say Hello to Helix

Å redusere sag samtidig som vi får et rettere forlik, har lenge vært et mål i utviklingen av North Sails Code-seil. Vi har lenge visst at redusert sag i coden's forlik gir bedre fremdriftskrefter gjennom at seilet da både vil fange mer vind og kreftene rettes mer fremover. Vi har nå greid dette ved en helt ny konstruksjon av hele seilets fremre del slik at belastningen nå går i seilet i stedet for i kabelen. Denne løsningen - Helix - har eliminert behovet for den stive og umedgjørlige kabelen. Innrulling av seilet går like bra som med den beste kabel.