Vi er med og deler råd og kunnskap

Vi har ingen værsystemer som lager noe vind av betydning. Det er langt mellom isobarene. Vi har heller ikke noe sol som kan dra i gang noen solgangsbris. Det betyr at vi nå i all hovedsak må seile på lokale forhold. Det innebærer årvåkenhet fra start til mål. Årets beste råd er nok å passe på at mannskap får hvile tidlig slik at man har full fokus helt til mål.

Klokka 10.00 fredag

Når dette er sagt, kan vi se litt på de meldinger YR har ute i øyeblikket.

Ut på kvelden, ser det ut til at det vil komme noe sydlig vind. Da blir det viktig å møte denne der den kommer først - følg med og bruk kikkert!

Fredag 20.00

Senere på kvelden ser det ut til at den vil dreie noe øst. Det favoriserer sannsynligvis østsiden av fjorden.

Fredag 22.00

Mot midnatt dør denne vinden igjen. Når vinden dør mot natten, er det ofte at den dør langs land først. Bildet til YR kan indikere det motsatte. Her er det bare å følge med på lokale forhold.

Midnatt

Så ser det ut til at en slags SSØ vind kan komme tilbake.....

Lørdag 0200

….og dreie via Ø til NNØ på morgenkvisten.

Lørdag 0500

Denne vinden vil stå, men dreie videre mot N og NNV utover formiddagen.

Lørdag 0800

Som sagt i innledningen er disse prognosene svært usikre, så følg med!

Strøm og tidevann

Strøm blir alltid viktig i lite vind. Rent generelt har vi lite vann i indre Oslofjord, men god vannføring i Drammenselva og Glomma. Dette vil høyst sannsynlig påvirke tidevannstabellen. Rådet da er å legge kursen bevisst bortom bøyer får å sjekke strømmen. Generellt vil strømmen gå sterkest der det er dypest. Sterkest i høyre del av det dype området. Det betyr at man må følge med i kartet for å beregne hvor strømmen renner sterkest.

Tidevannstabellen

Dette blir en spennende Færder med muligheter helt til mål!

Stå på og ha det gøy.